Czy jesteś inteligentny?

emotions-371238_1280

Nie, to nie jest kolejny test na inteligencję, po którym musisz wysłać płatny SMS, ponieważ nie o taki rodzaj inteligencji mi chodzi. Mam na myśli Inteligencję emocjonalną (EQ). Jest to, krótko mówiąc, rozpoznawanie emocji u siebie, jak również u innych. Proste, prawda? W praktyce to pojęcie jest o wiele szersze, chociażby dlatego, że istnieją 3 główne modele tej inteligencji:

  1. „EQ to rozpoznawanie emocji swoich oraz ludzi nas otaczających, kierowania i kontrolowania ich”. Ten model jest najpopularniejszy i według mnie, najbardziej trafny. Opracował go psycholog, Daniel Goleman.
  2. „Istnieją cztery obszary, które tworzą inteligencję emocjonalną: spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie emocjami.” Ten z kolei jest ciekawszy, również trafny, lecz, po krótkiej analizie panowie Jack Mayer i Peter Salovey, tylko podzielili model Golemana na mniejsze części.
  3. „Inteligencja emocjonalna składa się z 5 elementów: inteligencja intrapersonalna, inteligencja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, zdolność adaptacji oraz ogólny nastrój”. To jest koncepcja Reuvena Bar-Ona, która również jest tylko małą częścią z pracy Daniela Golemana.

Jak już się pewnie domyśliłeś, skupię się na tym pierwszym modelu. Dlaczego? Ponieważ był pierwszy, a każdy kolejny to, nieudana próba jego modyfikacji.

Jeśli rozłożymy inteligencję emocjonalną na części, to okaże się, że w jej skład wchodzą kompetencje emocjonalne:

  • samoświadomość-czyli, wiedza i świadomość o swoim stanie emocjonalnym
  • samokontrola-panowanie nad swoimi emocjami

oraz kompetencje społeczne:

  • empatia-rozpoznawanie i rozumienie stanów innych osób
  • przywództwo-umiejętność zarządzania i kierowania ludźmi
  • współpraca-umiejętność pracy w zespole i dążenie do określonych wspólnie celów
  • perswazja-umiejętność przekonywania kogoś do swoich wartości, przekonań, racji, produktu etc.

Podsumowując, inteligencja emocjonalna to zbiór kompetencji emocjonalnych i społecznych. Lecz nasuwa się pytanie, czy możesz się jej nauczyć? Oczywiście, że tak. Najlepszym tego przykładem są dzieci, a konkretniej niemowlęta, które tak naprawdę mają tylko kilka wrodzonych emocji, m.in. gniew, strach, smutek. Po jakimś czasie uczą się nowych-obrzydzenia, współczucia.

Badania psychologiczne dowodzą, że osoby które, mimo iż miały niskie wyniki w teście IQ, potrafiły sobie poradzić w trudnych i stresujących sytuacjach. Okazało się, że te osoby mają wysoki poziom EQ. Jeszcze kilka lat temu, liczył się dyplom z uczelni wyższej i tytuł magistra. Teraz, w XXI wieku, odchodzi się od tego przestarzałego modelu, i mimo wymagania minimum średniego wykształcenia, to w rozmowie o pracę powinieneś pokazać się z jak najlepszej strony, nie jako student z samymi piątkami, lecz jako pracownik o wysokim ilorazie IQ i EQ, ponieważ w połączeniu dają Ci one ogromne możliwości. Ponad 80% pracodawców przykłada większą wagę do inteligencji emocjonalnej. Jak pokazać, że jesteśmy inteligentni emocjonalnie? Po pierwsze poznaj siebie, a później innych. Naucz się kontrolować emocje, jest bardzo dużo sposobów radzenia sobie z nimi, od bicia w worek treningowy, przez rozwiązywanie sudoku, po medytację. Staraj się współpracować z innymi i nie odpędzać ich jak to, tylko możliwe, a z czasem to Ty możesz przejmować inicjatywę i kierować zespołem i rozdzielać zadania.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu potrafisz zdefiniować inteligencję emocjonalną i będziesz starał się ją rozwijać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *